posredovanje u osiguranju i reosiguranju

KONTAKT

RHEOS d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Put Firula 57. 21000 Split

fax: +385 (0)21 571 823

e-mail: info@rheos.hr

Marina Mikulić, dipl. iur., direktor tvrtke
tel: +385 (0)21 571 824 ; e-mail: marina.mikulic@rheos.hr
Mirela Milić, dipl.iur.
tel: +385 (0)21 571 826 ; e-mail: mirela milic@rheos.hr

02 01
Osiguranje