posredovanje u osiguranju i reosiguranju

DOKUMENTI

OVLAŠTENJE POSREDNIKU (BROKERU) OSIGURANJA

Ovim ovlašćujemo RHEOS d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, kao jedinog posrednika (brokera) za posredovanje svih naših osiguranja kod osiguravajućih društava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiguranje